Wskaźnik cen nieruchomości w Paryżu i regionie paryskim, sporządzony przez pośredników handlu nieruchomościami odkrywa nowy rekord średniej ceny za metr kwadratowy w Paryżu, wynoszący 7031 € .
W samym Paryżu wzrost cen wyniósł +1,6% w dwa miesiące (lipiec, sierpień) i dosłownie poszybował o +18,2% od sierpnia 2009 do sierpnia 2010 roku.
Wartość małych powierzchni, które stanowią około 60% wszystkich transakcji, ustabilizowały się wzrastając o 0,4% w ciągu dwóch miesięcy, podczas gdy duże powierzchnie wzrosły aż o 3,3% w ciągu dwóch miesięcy.
W regionie paryskim sytuacja nie jest jednoznaczna. Miasta należące do dużej korony odnotowują względną stabilizację cen. Natomiast w departamentach małej korony, zwłaszcza w miastach graniczących z Paryżem, ceny wzrosły o 7,9% rok do roku.
Za wzrost cen odpowiedzialna jest mała ilość ofert, która mimo stosunkowego wzrostu wciąż pozostaje niewystarczająca.
Jeżeli potwierdzi się stabilizacja cen małych powierzchni odnotowana w lipcu i sierpniu br, w przyszłych miesiącach może nastąpić koniec szaleńczego wzrostu cen mieszkań.