Świadczenia socjalne we Francji - Dzięki zasiłkom życie jest prostsze