Swiadczenia pieniezne podczas przedluzenia leczenia bez przerwania pracy