W związku z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128 poz. 1403), która weszła w życie w dniu 10 maja 2002 r. i wynikłymi stąd zmianami niektórych postanowień ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów RP (Dz. U. Nr 9, poz. 37 z późniejszymi zmianami), Art. 15 tej ustawy wprowadził daleko idące zmiany w zasadach prowadzenia przez konsula spraw spadkowych. Stosownie do treści tego artykułu, konsul wykonuje czynności dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności w przypadku, gdy przysługują one Skarbowi Państwa. Przyjęcie przez konsula pełnomocnictwa od obywatela polskiego może nastąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach za uprzednią zgodą Ministra Spraw Zagranicznych wydaną na wniosek konsula.

We Francji prowadzeniem spraw spadkowych zajmują się biura notarialne, których siedziby znajdują się na terenie całego kraju. Biura te udzielają również szczegółowej informacji o treści miejscowego prawa spadkowego, wymaganych dokumentach i obowiązującej procedurze. Przy wyborze notariusza nie obowiązuje właściwość miejscowa, jednak względy praktyczne przemawiają za wyborem tego notariusza, którego siedziba nie znajduje się w zbyt dużej odległości od miejsca zgonu spadkodawcy lub miejsca położenia nieruchomości będącej przedmiotem spadku.

Ponizej dostępna jest lista kancelarii adwokackich, z którymi można kontaktować się w języku polskim m.in. w sprawach spadkowych otwartych na obszarze Francji. Urząd konsularny nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez te kancelarie, wysokość ich honorariów, nie pośredniczy też w kontaktach między nimi a spadkobiercami.
Lista notariuszy, adwokatów i genealogów w okręgu paryskim:

Jean-Louis GOZLAN - notariusz
18, rue Marius- Jacotot
BP 140, 92804 Puteaux cedex
tel. 0147753333 fax 0147730222

Anne VILLEMINOT-GIOAN - notariusz
48, av. de la Motte-Picquet
75015 Paris
tel. 0145664651 fax 0145660179

Jo‘l JAUNEAU- notariusz
9, Grande Rue
28120 Bailleau-le-Pin
tel. 0237912037 fax 0237253554

Denis DELCROS - genealog
39, rue des Mathurins
75008 Paris
tel. 0144949191 fax 0144949192

Piotr DMOCHOWSKI- adwokat
253, av. Daumensil,
75012 Paris
tel. 0139583247

GIDE LOYRETTE NOUEL- adwokat
26, Cours Albert Ier,
75008 Paris
tel. 0140756060
ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa,
tel. /004822/ 8262221

Hanna GOUTIIERRE- adwokat
21, rue Viete
75017 Paris
tel. 0140539595

Anna-Maria KRASUCKA- adwokat
26, bd. Raspail,
75008 Paris
tel. 0145493938

Gabriela MABRU-STEFANIAK-adwokat
86, rue de Monceau,
75008 Paris
tel. 0144700209
ul. Nowogrodzka 62B m 13
02-002 Warszawa
tel. 090206945 (tel. komórkowy).

SIMEON, KARNIOL, MALECKI- adwokaci
5, av. Percier,
75008 Paris
tel. 0140750808
Al. Jerozolimskie 30 IIIp. Warszawa
/004822/ 8270463

Lista notariuszy, adwokatów i genealogów w okręgu lyońskim:

Kancelarie notarialne

 • 13001 Marseille, Me Richard Jumelet, 33, rue Francis Davso
 • 18150 La Guerche sur 1 Auboism Me Bernard Cayrol, 17 rue Jean Jaures
 • 18202 St Amand, Me Jean de Cavel, 16 cours Fleurus
 • 38011 Grenoble, Me Georges Michelland, 7, rue Vicat
 • 42003 St Etienne, Me Jacaues Michaudet, 8, pl. de l' Hotel de Ville
 • 58210 Varzy, Me Alain Verrier, 47, rue Delangle
 • 69006 Lyon, Me Jean-Yves Hublot, 51, rue Bugeaud
 • 69830 Saint-Georges de Reinens, Me Frederique Desfarges, 30 pl. de l'Eglise
 • 81100 Castres, Me jean Pierre Serry, 21, rue Borrel
Biura genealogiczne

 • BOUTET, Vincent et Liliane Delaume, 29, rue Mirabeau, 87010 Limoges
 • RIOU Rene-Jean , 19, rue Dunoir, 69003 Lyon
Adwokaci polskojęzyczni

 • Władysław LIS, 13100 Aix-en-Provence, 8, rue Condorcet, tel. 0442961574
 • Catherine TERESZKO, 69811 Tassin la Demi-Lune, 3, av. Gen. Brosset, tel. 0437417700
 • Joanna CANDELIER, Landwell & Associés, 69006 Lyon, 20, rue Garibaldi, tel. 0478178154, fax: 0478178101, joanna.candelier[at]fr.landwellglobal.com
Wykaz notariuszy i biur genelaogicznych w okręgu LILLE:

Olivier BEAUVAIS - notariusz
5 bis, rue du Dahomey
60205 Compiegne Cedex
B.P.80517

Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE - adwokat
61 bis rue des Jacobins
80 000 Amiens

Michel CORMONT - notariusz
68, rue Saint Fursy
B.P.11
80201 Peronne Cedex

Olivier BOCA - notariusz
40, av.Albert I
B.P.74
59302 Valenciennes Cedex

Coutot Roehrig - biuro genealogiczne
Succursale Nord Pas dc Calais
100, rue Nationale - B.P,65
59028 Lille Cedex

Franz QUATREBOEUFS - notatariusz
13, av, Georges Clemenceau
59500 Douai

Brigitte CUVILLIER-GOUILLART- notariusz
B.P.21
62760 Pas en Artois

Fabrice LAEVENS - notariusz
396, rue de la République
B.P.118
62702 Bruay la Buissiere Cedex

(Źródło Polski Konsulat w Lyonie)