Każdy legalnie zatrudniony pracownik, który uległ wypadkowi w pracy, może ubiegać się o francuską rentę, gdy stopień jego niezdolności do pracy przekracza 10 proc.

Czytaj Więcej... (Gazeta Prawna)