Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za
pośrednictwem Internetu: ePUAP - Strona główna. Korzystanie z tego
systemu jest uwarunkowane wcześniejszym potwierdzeniem swojego profilu.
Potwierdzenia profilu można dokonać w konsulacie. Należy w tym celu przyjść
ze wstępną rejestracją w ePUAP oraz ważnym polskim dokumentem tożsamości,
a konsul potwierdzi tożsamość w systemie. Czynność jest wykonywana w ciągu
godziny i jest bezpłatna.Źródło Niezbędnik Polaka we Francji, opracowanego i wydanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Europy Centralnej i Wschodniej w Trwałej Integracji - „Parabole" oraz Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Francji.
Niezbędnik Polaka we Francji opisuje w sposób przy*stępny zagadnienia dotyczące spraw życia codziennego, rodzinnego i zawodowego we Francji, ilustrując je przykładami.Informacje zawarte w Niezbędniku Polaka we Francji odpowiadają stanowi prawnemu na 1 kwiet*nia 2012 roku.

niezbednik-polaka-we-francji-wersja-2.jpg