Recenzja: „Jak się dogadać, czyli retoryka codzienna” Michał Rusinek, Aneta Załazińska - iBlogi - Polski Portal we Francji