Rodzina opłaca kurs językowy, który odbywa się 3 do 4 razy w tygodniu. Au Pair ma do dyspozycji samochód i telefon komórkowy. Rodzice chętnie zapłacą [...]

Czytaj Więcej...Praca za Granicą