Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu

Poszukujemy wykonawców usług budowlanych do wykonania następujących prac:
1.wyburzenie ścianki działowej o grub. 10 cm i pow. ok. 7 m2 z wywiezieniem gruzu,2.uzupełnienie tynku i dwukrotne malowanie pasa o szer. 20 cm po zdemontowanej ściance dot. sufitu i ścian,3. uzupełnienie fragmentu parkietu o szer. 20 cm po zdemontowanej ściance,4. dwukrotne malowanie 2 pomieszczeń służbowych o łącznej pow.30m2 nie wymagających żadnych napraw (dot. sufitu i ścian)
Oferty wykonawstwa wraz z kosztorysami prosimy o przesłanie do dnia 21.06.2013 na adres
e-mailowy
aka22[at]sfr.fr, kierownik gospodarczy, Szkolny Punkt Konsultacyjny, 11-15, rue Lamandé, 75017 Paris. Przewidywany termin prac-początek lipca 2013r.
Od dnia 10.06.2013 można uzyskać wszelkie informacje telefonicznie nr tel. 0153066900 lub dokonać oględzin na miejscu pod w/w adresem po uprzednim uzgodnieniu.