Praca przy sadzeniu, pieleniu i ścinaniu sałaty oraz przy zbiorze rzepy