W konsulacie można poświadczyć zgodność własnoręcznego podpisu na przykład na upoważnieniach, dokumentach dla banku czy dla ZUS-u. W tym celu
należy złożyć w konsulacie podpis w obecności pracownika konsularnego oraz
przedstawić ważny dokument tożsamości. Opłata konsularna za poświadczenia
podpisu wynosi 30 €, czynność wykonywana jest na miejscu. Poświadczanie
podpisu na wniosek ZUS-u jest bezpłatne, o ile osoba składająca podpis posiada
ważny polski dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport).
W konsulacie można również poświadczyć zgodność kopii dokumentu z orygina-
łem. W tym celu należy przedstawić oryginalne dokumenty wraz z ich kopiami.
Opłata konsularna za poświadczenia kopii wynosi 30 € za dokument, czynność
wykonywana jest od ręki. Poświadczanie kopii na wniosek ZUS-u jest bezpłatne,
o ile dokument dotyczy osoby posiadającej ważny polski dokument tożsamości
(dowód osobisty albo paszport), który należy przedstawić do wglądu.Źródło Niezbędnik Polaka we Francji, opracowanego i wydanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Europy Centralnej i Wschodniej w Trwałej Integracji - „Parabole" oraz Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Francji.
Niezbędnik Polaka we Francji opisuje w sposób przy*stępny zagadnienia dotyczące spraw życia codziennego, rodzinnego i zawodowego we Francji, ilustrując je przykładami.Informacje zawarte w Niezbędniku Polaka we Francji odpowiadają stanowi prawnemu na 1 kwiet*nia 2012 roku.

niezbednik-polaka-we-francji-wersja-2.jpg