OBOWIĄZKOWA WYMIANA POLSKIEGO EUROPEJSKIEGO PRAWA JAZDY NA FRANCUSKIE

Kiedy należy wymienić polskie prawo jazdy na francuskie?
Osoba posiadająca polskie prawo jazdy zobowiązana jest do wymiany tego dokumentu na francuski po pierwszym naruszeniu przepisów ruchu drogowego, w wyniku którego została ukarana mandatem i/lub punktami karnymi. Otrzymanie francuskiego prawa jazdy skutkuje wpisaniem kierowcy do francuskiej ewidencji kierowców, a jego polskie prawo jazdy odsyłane jest do Polski.

Gdzie złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy?
Aby wymienić polskie prawo jazdy należy umówić się na spotkanie, w prefekturze policji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Jakie dokumenty należy przedstawić w dniu wyznaczonego spotkania?
· wypełniony formularz Cerfa n°11247*02 (Demande de délivrance de permis de conduire – wniosek o wymianę prawa jazdy),
· zaświadczenie potwierdzające ważność posiadanego prawa jazdy z urzędu miejskiego, który wydał dokument,
· obustronną kserokopię dokumentu tożsamości,
· obustronną kserokopię polskiego prawa jazdy,
· zaświadczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych dla zawodowych kierowców,
· dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Francji (na przykład fakturę za prąd – EDF) z ostatnich 6 miesięcy,
· dwie aktualne fotografie odpowiadające francuskim normom.

Lista wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od sytuacji wnioskodawcy, który powinien najpierw skontaktować się z prefekturą policji właściwą ze względu na jego miejsce zamieszkania.

UWAGA!
Przy składaniu wniosku o wymianę prawa jazdy należy posiadać przy sobie oryginały wszystkich dokumentów.

Jak długo czeka się na otrzymanie francuskiego prawa jazdy?
Od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Zródło: Stowarzyszenie Parabole, NIEZBEDNIK POLAKA WE FRANCJI

niezbednik-polaka-we-francji.png