Trwa sprawa o podział majątku.
Pojawiła się wątpliwość czy część pieniędzy małżonków nie została przez drugie z nich ukryta na rachunku bankowym założonym we Francji.
Polski Sąd został poproszony o zwrócenie się do konkretnego banku francuskiego o informację dot. stanu rachunku.
W projekcie pisma do banku francuskiego polski sąd powołał się na polską ustawę prawo bankowe.

Mam wątpliwości czy bank francuski ma obowiązek zastosowania się do polskiej ustawy.Na jakie przepisy regulujące relacje pomiędzy Polską i Francją powinien powołać się polski Sąd w swoim żądaniu udzielenia informacji o stanie konta oraz jakie uzasadnienie przedstawić.

Czy ktoś pomoże ?