Aby złożyć po raz pierwszy deklarację podatkową, należy wypełnić formularz déclaration des revenus dostępny w oddziałach urzędu skarbowego (SIP – Services des impôts des particuliers) lub na stronie internetowej Impots.gouv.fr - Accueil (Cerfa n°10330*16 Autre numéro: 2042), i wysłać go do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania najpóźniej do 31 maja.

W następnych latach wypełniona deklaracja (déclaration préremplie) jest przysyłana na adres podatnika. Należy zweryfikować kwoty i ewentualnie je skorygować, wpisać zmianę adresu, nanieść zmiany w sytuacji rodzinnej (narodziny dziecka, ślub, separacja, rozwód). Następnie podpisaną deklarację należy odesłać lub zanieść do urzędu skarbowego.

Od kilku lat istnieje możliwość składania deklaracji podatkowej przez Internet na stronie impots.gouv.fr.

Aby zalogować się na swojej stronie podatkowej potrzebne są trzy identyfikatory:
· n° de télédéclarant – numer elektroniczny znajdujący się na przysłanym do domu formularzu podatkowym,
· n° fiscal – numer identyfikacji podatkowej znajdujący się na przysłanym do domu formularzu podatkowym,
· revenu fiscal de référence – kwota dochodów, na podstawie której naliczany jest podatek, znajdująca się na avis d’imposition – ostatnim rozliczeniu podatkowym.

Po zalogowaniu otworzy się deklaracja podatkowa już gotowa do podpisu. Wystarczy ją zweryfikować, ewentualnie poprawić, podpisać elektronicznie i wysłać drogą elektroniczną. Termin na złożenie zeznania w tej formie jest o wiele dłuższy.


Jakie skutki podatkowe wiążą się z otrzymywaniem/płaceniem alimentów?

Rodzic, który płaci alimenty, wpisuje je do deklaracji podatkowej. Zostaną one odliczone od jego dochodów. Będzie miał prawo do jednej części fiskalnej.

Rodzic, który otrzymuje alimenty jest zobowiązany wpisać je do swojej deklaracji podatkowej. Otrzymana kwota zostanie wliczona do jego dochodów. Będzie miał prawo do części fiskalnych obliczonych w zależności od ilości dzieci.

Zródło: PARABOLE, NIEZBEDNIK POLAKA WE FRANCJI

niezbednik-polaka-we-francji.png