Nowe rozporządzenie francuskiego Kodeksu drogowego mające na celu” faworyzowanie koegzystencji wszystkich użytkowników ruchu drogowego” i umacniające prawa pieszych, weszło w życie 30 listopada 2010 roku.
Rozporządzenie precyzuje, że od tej pory każdy pieszy ma prawo przechodzić przez ulicę w dowolnie wybranym miejscu, jeżeli w odległości do 50 metrów nie ma strzeżonego przejścia dla pieszych. Jeżeli pieszy wkroczy na ulicę lub da znać kierowcom o swoim zamiarze dostania się na drugą jej stronę, automobiliści mają obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa.
Nowe rozporządzenie jest z pewnością utrudnieniem dla kierowców, dotychczas zobowiązanych do ustąpienia pierwszeństwa każdemu przechodniowi, będącemu w trakcie przechodzenia, mających teraz obowiązek zwracać uwagę na przechodniów czekających na chodniku i manifestujących zamiar przejścia.
Nieprzestrzeganie nowego rozporządzenia może kosztować kierowcę 135 Euro kary i utratę 4 punktów z prawa jazdy.