Paryskie NAJ czyli najwyzsze; najstarsze; najwezsze; najszersze; itd., itp...