Zatrudnie operatora koparki dobrze znajacego sie na reperacji sprzetu wykonawstwo robot ziemnych na terenie prywatnym na starego typu koparko-ladowac [...]

Czytaj Więcej...Praca za Granicą