Poszukujemy nauczyciela języka polskiego od dnia 9 stycznia 2013r
w niepełnym wymiarze czasu pracy (9/26 etatu) z kwalifikacjami do nauczania języka polskiego (szkoła podstawowa kl. IV, V,VI)
Praca w środę i w sobotę.

Umowa na czas określony.
Wymagania: dyplom ukończenia ww. specjalności z przygotowaniem pedagogicznym. Dokumenty proszę złożyć osobiście w sekretariacie szkoły bądż przesłać drogą elektroniczną w terminie do 5 stycznia 2013. ecolepolonaise[at]wanadoo.fr

Konrad LESZCZYNSKI
kierownik
Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryzu
tel. 0033 1 42 28 66 38
www.szkolaparyz.polemb.net