odzyskanie zaległych płatności od kontrahenta z Francji