Gabinet często interweniuje jako pełnomocnik strony cywilnej dla rodzin osób, które utraciły życie lub odniosły ciężkie obrażenia na skutek przestępstw. Prawie w każdym przypadku sprawcy nie dysponują żadnymi środkami finansowymi pozwalającymi wypłacić odszkodowanie. Niemniej jednak, funkcjonuje odpowiedni fundusz gwarancyjny, który działa tak jak normalne ubezpieczenie i z tego funduszu są wypłacane odszkodowania za straty moralne, jak również ekonomiczne tak jakby chodziło o zwykłe ubezpieczenie. Jest w interesie osób pokrzywdzonych (lub ich rodzin)aby od początku interesowały się postępowaniem karnym aby w razie potrzeby wnioskować o odpowiednie przeprowadzenie dowodów i wystąpić jako oskarżyciel posiłkowy.
Zdarza się często, że przyznanie odszkodowania może nastąpić bez czekania na zakończenie sprawy karnej przez odpowiednią komisję, która działa przy sądzie okręgowym ( Tribunal de Grand Instance) z tym, że w tym wypadku z postępowania karnego musi wynikać, że osoba pokrzywdzona nie przyczyniła się w stopniu znaczącym do szkody. W wypadku watpliwosci rozpatrzenie sprawy przez komisje nastepuje po zakonczeniu postepowania karnego.