Pytanie do rodziców, czy istnieje we Francji obowiązek posyłania dziecka do przedszkola? Wolelibyśmy z mężem dalej oddawać dziecko na czas pracy do opiekunki.