Znajdź numer telefonu osoby prywatnej w najbardziej popularnej wyszukiwarce we Francji (książka telefoniczna):
- pagesjaunes

Znajdź numer telefonu firmowy w najbardziej popularnej wyszukiwarce we Francji (książka telefoniczna):
- pagesblanches

Dowiedz się kto do ciebie dzwonił:
- annuaire-inverse.118000.fr

Nie przechodzić już nigdy przez numery "infolinie" (numéros surtaxés) 08 ... bardzo mocno praktykowane przez instytucje we Francji
- DETAX : les numéros non surtaxés :: Résultats des numéros non surtaxés