Nauka francuskiego od kuchni, od strony gastronomicznej.