Jakie sprawy można załatwić w merostwie?
Dokumenty administracyjne:
 • zgłoszenie narodzin dziecka (déclaration de naissance),
 • akt urodzenia (acte de naissance),
 • oświadczenie o uznaniu dziecka (reconnaissance de paternité),
 • zgłoszenie zgonu (déclaration de décès),
 • akt zgonu (acte de décès),
 • pozwolenie na budowę (permis de construire),
 • poświadczenie podpisu (autentification de signature).
Sprawy dotyczące dzieci w wieku od 0 do 3 lat:
 • zapisy do żłobka (petite enfance).


UWAGA!
Podanie najlepiej złożyć na 6 miesięcy przed urodzeniem dziecka.Sprawy dotyczące dzieci w wieku od 3 lat:
 • zapisy do szkoły podstawowej (affaires scolaires),
 • zapisy do organizacji sportowych, kulturalnych i oświatowych (domów kultury i rekreacji – maisons du quartier,centre des loisirs).

UWAGA!

Zapisy do gimnazjum (collège) i liceum (lycée) przeprowadzane są w szkołach.Sprawy dotyczące pracy i szkoleń zawodowychWiększość merostw posiada Dział Pracy i Szkoleń (SEF – Service emploi formation), który zajmuje się pomocą dla bezrobotnych. Udzielane są tam porady, istnieje możliwość korzystania z telefonu, Internetu itp.Sprawy dotyczące pomocy socjalnejWe wszystkich sprawach związanych z otrzymaniem pomocy socjalnej należy zwracać się do Ośrodka Pomocy Socjalnej (CCAS – Centre communal d’action sociale). Ośrodkiem zarządza merostwo, które współpracuje z innymi instytucjami, na przykład z Kasą Świadczeń Rodzinnych (CAF).Sprawy dotyczące mieszkania
 • W Dziale Mieszkań Socjalnych (SLog – Service du logement) można złożyć podanie o przyznanie lokalu socjalnego.
 • W Dziale Higieny i Zdrowia (SCHS – Service communal d’hygiène et de santé) można złożyć prośbę o ocenę warunków mieszkaniowych.

Źródło Niezbędnik Polaka we Francji, opracowanego i wydanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Europy Centralnej i Wschodniej w Trwałej Integracji - „Parabole" oraz Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Francji.
Niezbędnik Polaka we Francji opisuje w sposób przy*stępny zagadnienia dotyczące spraw życia codziennego, rodzinnego i zawodowego we Francji, ilustrując je przykładami.Informacje zawarte w Niezbędniku Polaka we Francji odpowiadają stanowi prawnemu na 1 kwiet*nia 2012 roku.


niezbednik-polaka-we-francji.jpeg
http://www.parabole-asso.org/pl/gmina