Lewica u władzy - dziejowa misja, społeczny determinizm, czy tylko epizod ? - iBlogi - Polski Portal we Francji