Do wykonania: zestawy mechaniczno-spawane jak również ślusarka-montaż ram- balustrad. Praca na stali gr. 1-5 mm, blasze, stalowych rurkach, profilach [...]

Czytaj Więcej...Praca za Granicą