Koszty leczenia osoby zatrudnionej we francji i przebywajacej w stanach