Konsultacje dot. działaloności gospodarczej we francji.