Jak otrzymac numer securité sociale (ubezpieczenia spolecznego) we Francji?