Praca podczas upałów – co mówi kodeks pracy?

Praca podczas upałów – co mówi kodeks pracy?

Artykuł wprowadzono: 18 lipca 2017
Praca podczas upałów jest bardzo uciążliwa, zarówno dla pracowników wykonujących prace na zewnątrz, jak i biurach.
Czy francuski kodeks pracy chroni pracowników? Jakie są obowiązki i zalecenia dla pracodawcy?


We Francji przepisy nie określają maksymalnej temperatury, przekroczenie której, stanowiłoby zagrożenie dla pracownika. Niemniej na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków, mających na celu zabezpieczenie zdrowia swoich pracowników pracujących zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach.

W okresie upałów pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odpowiednia temperaturę w miejscu pracy. Według ekspertów osobom wykonującym pracę siedzącą powinna być zapewniona temperatura 30° Celsjusza, natomiast wykonującym pracę fizyczną 28°.

Z pewnością podczas upałów najbardziej uciążliwa jest praca na zewnątrz. Prawo wymaga, by pracodawca dostosował harmonogram godzin, tak, by pracę zaczynać wcześniej, wykorzystując poranny chłód i przerwać pracę w godzinach południowych. Ponadto ma on obowiązek zapewnić pracownikom trzy litry wody dziennie i zadbać, by mieli zakryte głowy.
Kodeks pracy zabrania też zlecać młodocianym pracownikom pracy na stanowiskach, na których będą wystawieni na wysokie temperatury, które mogą zagrozić ich zdrowiu.

Jeżeli pracownik uzna, że jego pracodawca nie przestrzega wymogów prawa powinien zwrócić się do Komitetu ds. zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy (CHSCT) lub poinformować o stanie rzeczy swoich przedstawicieli pracowniczych, którzy, po stwierdzeniu nieprawidłowości, zarządzą kontrolę.

W przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zdrowia, pracownicy mogą skorzystać z prawa odstąpienia od pracy.