Francuski rząd precyzuje założenia reformy systemu świadczeń dla bezrobotnych

Francuski rząd precyzuje założenia reformy systemu świadczeń dla bezrobotnych

Artykuł wprowadzono: 21 marca 2018
Poszukujący pracy we Francji spotkają się z zaostrzeniem zasad, dotyczących otrzymania zasiłków dla bezrobotnych. Rząd wprowadza zmiany w celu zapobiegania oszustwom oraz zwiększeniu motywacji ludzi do szukania pracy.

W zeszłym roku, podczas kampanii wyborczej, prezydent Macron obiecał, że pomoże uczynić system świadczeń bardziej sprawiedliwym. Ostrzegał także, że zmiany będą radykalne.
Ministerstwo pracy poinformowało, że jeszcze w tym roku parlamentowi zostanie przedstawiona ustawa, w ramach której do 2019 roku potrojona (do 600) zostanie liczba osób, monitorujących postępy osób poszukujących pracy. Do roku 2020 liczba ta zwiększyć ma się o kolejne 400.
Oprócz zaostrzenia kontroli bezrobotnych wprowadzony zostanie system mający na celu zwalczanie nadużyć w wykorzystywaniu umów terminowych.

Aktualnie osoby bezrobotne otrzymują zasiłek w wysokości 80% pensji, jaką otrzymywały w ostatniej pracy (o ile nie zostały zwolnione dyscyplinarnie lub nie odeszły same). Maksymalnie świadczenie może osiągnąć 6,120 euro miesięcznie i być płacone przez dwa, a czasami nawet trzy lata.
Jednak średnia wysokość świadczeń francuskich bezrobotnych wynosi niewiele ponad 1000 euro miesięcznie.
Obecnie przepisy umożliwiają odrzucanie propozycji pracy, niezwiązanej z branżą, w której dana osoba uprzednio pracowała lub nie znajduje się w jej regionie.

Po wprowadzeniu w życie reformy bezrobotni będą musieli zaakceptować ofertę pracy, w której będą zarabiać powyżej 80% kwoty, jaką osiągali w poprzedniej pracy. Co więcej, po dwukrotnym odrzuceniu „rozsądnej” spersonalizowanej propozycji pracy lub niemożności udowodnienia jej poszukiwania, bezrobotny będzie skreślony z listy urzędu pracy na miesiąc i jego zasiłek wstrzymany na 1 miesiąc, po drugim naruszeniu zasad, bezrobotny będzie skreślony z listy na 2 miesiące i utraci 2 miesiące świadczeń. Trzecia recydywa skutkować będzie skreśleniem na 4 miesiące z utratą 4-miesiecznych zasiłków.
Złagodzone natomiast zostaną przepisy, dotyczące utraty świadczenia po niestawieniu się na umówione spotkanie z urzędem pracy. Z dwóch miesięcy, okres zawieszenia zasiłku zostanie skrócony do dwóch tygodni.
Zlikwidowane zostaną również kary za odmowę udziału w szkoleniach.

Świadczenia dla bezrobotnych będą przyznawane pracownikom niezależnym, po likwidacji ich działalności oraz pracownikom rezygnującym z pracy, w celu przekształcenia zawodowego.

System zasiłków dla bezrobotnych kosztuje krocie – zadłużenie tego systemu wyniesie 37 mld euro na koniec 2018 roku. Tymczasem na rynku jest ponad 200 000 miejsc pracy, której nikt nie chce podjąć, a stopa bezrobocia wynosi prawie 9%.
Macron wprowadził już zmiany, które mają ułatwić zatrudnianie i zwalnianie pracowników, planuje również wydać 15 miliardów euro na sfinansowanie szkoleń dla bezrobotnych w ciągu następnych 5 lat.


Najpopularniejsze

Zobacz także

Copyright © iFrancja 2019