Auto-Entrepreneur i obowiązek używania certyfikowanego oprogromawania …

Auto-Entrepreneur i obowiązek używania certyfikowanego oprogromawania …

Artykuł wprowadzono: 14 czerwca 2017

(Na podstawie Informacji Opublikowanej 7 października 2016 przez Dyrekcję Informacji Prawno-Administracyjnych (Premiera Francji))
Biorąc pod uwagę Informację opublikowaną 7 października 2016 przez Dyrekcję Informacji Prawno-Administracyjnych, Premiera Francji, warto zadać sobie pytanie : Czy obowiązek używania certyfikowanego oprogramowania księgowego lub certyfikowanych kas rejestrujących począwszy od 2018 będzie obowiązywał również – Auto-entrepreneurs?
Jak już wszystkim wiadomo, w celu zwalczania nadużyć związanych z wykorzystaniem oprogramowania pozwalającego na niedeklarowanie wszystkich dochodów, Ustawa Finansowa na 2016 rok wprowadza począwszy od 2018,
– dla osób prowadzących jakąkolwiek działalność handlową i
– dla wszelkich innych zawodów podlegających opodatkowaniu VAT,
obowiązek zarejestrowania płatności otrzymanych od klientów przy wykorzystaniu oprogramowania księgowego lub bezpiecznego i certyfikowanego systemu kas fiskalnych.
Począwszy od 1 stycznia 2018 r obowiązkowe będzie korzystanie z :
− oprogramowania lub
− kas fiskalnych
spełniających warunki pozwalające na bezpieczne, przechowywanie i archiwizację danych, potwierdzone świadectwem wydanym przez akredytowaną organizację lub certyfikat wydany przez indywidualnego producenta.
Ustawodawca określił również warunki, jakie muszą spełniać oprogramowania i kasy fiskalne.
Administracja wyraźnie stwierdza, że obowiązek ten dotyczy:
− wszystkich podmiotów podlegających podatkowi VAT, które rejestrują zapłaty swoich klientów w oprogramowaniu księgowym lub przy pomocy kas fiskalnych,
− osób fizycznych lub prawnych, prawa handlowego czy należących do sektora publicznego,
− nawet jeśli całość lub część transakcji (obrotów), zwolniona jest od podatku VAT lub,
− nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT do pułapu określonego ustawowo.
Te dwa ostatnie warunki pozwalają stwierdzić, że również Auto-entrepreneur będzie zobowiązany do prowadzenia rachunkowości przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego świadectwo wydane przez akredytowaną organizację lub certyfikat wydany przez indywidualnego producenta.
Ustawodawca określa również karę grzywny w wysokości 7500 €, za używanie każdego nieuwierzytelnionego systemu lub oprogramowania.
Karę tę będzie zobowiązany zapłacić podatnik jeżeli w przypadku kontroli zostanie stwierdzony brak takiego certyfikatu lub świadectwa.
Ponadto podatnik będzie zobowiązany również do uregulowania sytuacji w ciągu 60 dni.

Uwaga:

Wprowadzenie tego obowiązku pozwoli urzędom skarbowym do sprawniejszego i, można powiedzieć, bardziej zautomatyzowanego kontrolowania małych przedsiębiorstw:
– przyjścia do przedsiębiorstwa bez uprzedniego zawiadomienia,
– pobrania z programu niezbędnych do kontroli informacji,
– dokonania kontroli już nie w przedsiębiorstwie lecz w urzędzie skarbowym,
– przesłania przedsiębiorcy wniosków i ewentualnie decyzji o wysokości kary.
Ten, nowy sposób kontroli skarbowych spowoduje między innymi zmniejszenie czasu poświęconego na kontakty międzyludzkie, wyeliminowanie uczucia empatii jakie powstaje między ludźmi w momencie bezpośredniego kontaktu, uniemożliwi podatnikowi dokonania jakichkolwiek uzupełnień lub ewentualnie poprawienia księgowań figurujących już w rachunkowości i zwiększy wydajność pracy i bezstronność urzędników państwowych.

Biorą pod uwagę powyższe informacje, jak również czas jaki powinien poświęcić przedsiębiorca pracujący na własny rachunek (Auto-entrepreneur), na nauczenie się obsługiwania programu księgowego dobrze byłoby wyposażyć się w takie oprogramowanie jeszcze przed 1 stycznia 2018 roku.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel . +33 616 51 75 48