Aktualności dotyczące statutu auto przedsiębiorca w 2018

Aktualności dotyczące statutu auto przedsiębiorca w 2018

Artykuł wprowadzono: 25 września 2017
Podwojenie pułapu przychodów – Auto-entrepreneur (przedsiębiorcy indywidualnego) w 2018 roku

Zgodnie z oświadczeniami Ministra Gospodarki Brunona Le Maire, wysokość obrotów, jakie indywidualny przedsiębiorca (Auto-entrepreneur) będzie mógł zrealizować w 2018 r., zostanie podwojona.Proponowane przez Macrona zmiany na lata 2018-2019

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe zmiany ogłoszone przez Premiera Edouarda Philippe’a, a dotyczące przedsiębiorców indywidualnych (Auto-entrepreneurs).
Zmiany te będą obejmowały przede wszystkim zwolnienia z opłaty składek na ubezpieczenie społeczne, za pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem składek na CSG-CRDS i składek dotyczących emerytur dodatkowych).
Zwolnienie to dotyczy jedynie:
indywidualnych przedsiębiorców (Auto-entrepreneur), których obroty nie przekroczyły w ciągu roku kalendarzowego kwoty 30 000 euro,
będzie degresywne od 30 000 do 40 000 euro,
nie będzie miało zastosowania do obrotów przekraczających 40 000 euro.
Nowy Rząd Prezydenta Macrona informuje jednocześnie, iż począwszy od 1 stycznia 2018 r.:
będzie stopniowo (przez dwa lata) rozwiązywany dotychczasowy system ubezpieczenia socjalnego pracowników niezależnych (RSI).
zostanie w przyszłości wprowadzony w życie nowy, bardziej korzystny system dotyczący urlopów macierzyńskich,
począwszy od 2019 zostaną zwolnione – z podatku „Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) » przedsiębiorstwa, których obroty nie przekroczą 5 000 euro.

Deklaracja obrotów zrealizowanych przez przedsiębiorstwo 

Począwszy od 2018 roku i zgodnie z dekretem nr 2017-700 z dnia 2 maja 2017 przedsiębiorcy indywidualni (Auto-entrepreneurs), których przychody nie przekroczyły przedstawionej poniżej kwoty, nie będą zobowiązani składać deklaracji podatkowych przez Internet.

Składki na zabezpieczenie społeczne indywidualnego przedsiębiorcy (Auto-entrepreneur)
w 2018 roku

W 2018 r składki na ubezpieczenia społeczne będą mogły być płacone miesięcznie lub kwartalnie (w zależności od opcji wybranej przez przedsiębiorcę (Auto-entrepreneur).
Niestety wysokość stawek składek na ubezpieczenia społeczne na 2018 r nie jest jeszcze znana, gdyż nie została oficjalnie ogłoszona.
Ta sama sytuacja dotyczy zwolnień z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne (ACCRE) za rok 2018. Do chwili obecnej ich wysokość nie została jeszcze ogłoszona.

Opodatkowanie indywidualnego przedsiębiorcy (Auto-entrepreneur) w 2018

Zryczałtowa kwota – Zwolniona od podatku
Zryczałtowana kwota zwolniona od podatku ustalana jest przez organy podatkowe i jest stosowana do zrealizowanego przez przedsiębiorcę obrotu, który uważany jest za przychód przedsiębiorcy (Auto-entrepreneur) podlegający opodatkowaniu. Wysokość kwoty zwolnionej od podatku jest uzależniona od rodzaju wykonywanej działalności i wynosi:Informacje dodatkowe

Obowiązek używania certyfikowanego oprogramowania księgowego lub certyfikowanych kas rejestrujących począwszy od 2018

Tak jak pisałam w poprzednim artykule „Auto-entrepreneurs i Obowiązek używania certyfikowanego oprogramowania księgowego lub certyfikowanych kas rejestrujących począwszy od 2018”, w celu zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT, ustawa o finansach publicznych na rok 2016, wprowadziła dla podmiotów gospodarczych i innych przedsiębiorców, podlegających obowiązkowi płacenia podatku VAT, obowiązek rejestracji sprzedaży i płatności, otrzymywanych od klientów przy pomocy bezpiecznego, certyfikowanego systemu kas fiskalnych.
Minister Budżetu ogłosił również, że w celu zwalczania nadużyć dotyczących podatku od wartości dodanej (VAT) obowiązek używania certyfikowanego oprogramowania dotyczyłby wyłącznie przedsiębiorców (auto-entrepreneurs), którzy dokonują sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych.
Niemniej, począwszy od 15 czerwca 2017 r. prawodawca zniósł ten obowiązek w stosunku do małych przedsiębiorców (auto-entrepreneurs), którzy zgodnie z nowymi przepisami nie są już zobowiązani do posiadania bezpiecznego, certyfikowanego oprogramowania i systemu kas fiskalnych
Źródło : Communiqué de presse de Gérald Darmanin – Ministre de l’Action et des Comptes publics
Co należy wiedzieć dzisiaj na temat przedsiębiorców indywidualnych (auto-entrepreneurs):
Przedsiębiorcy (Auto-entrepreneur),
którzy prowadzą rachunkowość w formie papierowej lub przy użyciu programu Excel: nie są zobowiązani do wprowadzania w życie tej nowej reformy podatkowej.
którzy prowadzą rachunkowość przy pomocy specjalnego oprogramowania księgowego : nie są zobowiązani do posiadania certyfikowanego i bezpiecznego oprogramowania.
którzy posiadają kasowy system rejestracji sprzedaży: mogą zachować stary system pozwalający na zarządzanie transakcjami gotówkowymi w formie papierowej lub kontynuować korzystanie ze zwykłej kasy cyfrowej.

Zasiłek chorobowy w 2018 r

Rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające warunki dotyczące zasiłków chorobowych w przypadku niemożliwości wykonywania pracy przez przedsiębiorcę (auto-entrepreneur ) zostanie wdrożone począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r.
Przypominam że: aktualnie zasiłki chorobowe osób prowadzących działalność na własny rachunek (auto-entrepreneur) są wypłacane przez „Régime social des indépendants” (RSI) lub CPAM, jeśli przedsiębiorca zatrudniony jest również na umowę o pracę.
W przypadku przerwy w pracy, dzienne zasiłki chorobowe osób prowadzących działalność na własny rachunek (auto-entrepreneur) początkowo były wypłacane po upływie:
3 dni w przypadku hospitalizacji lub
7 dni w przypadku choroby lub wypadku.
Co zmieni się w 2018:
Jeśli w 2018 roku przerwa w pracy będzie trwała dłużej niż 7 dni, zasiłki chorobowe będą wypłacane począwszy od 4-go a nie jak dotychczas od 8-go dnia choroby.
Co oznacza, że osoby prowadzące działalność na własny rachunek (auto-entrepreneur) nie będą otrzymywały zasiłku chorobowego jeżeli przerwa w pracy będzie krótsza niż 7 dni.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel . +33 616 51 75 48