Jak podaje firma analityczna In - Stat, do końca tego roku, w prawie 800 samolotach zostanie udostępnione pasażerom połączenie z Intenetem.

Daryl Schoolar, analityka In-Stat stwierdza, iż nadszedł ten moment, w którym pasażerom nie wystarcza już infrastruktura multimedialna dostępna do tej pory na pokładach samolotów. Zmusza to przewoźników do zaoferowania nowego medium, jakim jest łączność z Internetem. Nie będzie to dla nich łatwe zadanie, gdyż w dobie nienajlepszej sytuacji makroekonomicznej będą oni zmuszeni do poniesienia dodatkowych, niemałych kosztów.

In - Stat zaznacza jednak, iż te niemałe inwestycje mogą przynieść przewoźnikom bardzo wymierne korzyści. Przede wszystkim odbije się to na wzroście przychodów związanych w prowadzeniem tej nowej usługi. Co prawda do końca bieżącego roku mają one wynieść dla całej branży jedynie 47 mln dolarów, jednak już pod koniec 2013 roku roczne przychody z tego tytułu mają osiągać poziom 1 mld dolarów w skali roku.

Pozostałe wyniki badań przeprowadzonych przez In-Stat mówią, że:
• przychody linii lotniczych z tytułu dostępu do Internetu na pokładach samolotów mają się podwajać każdego roku w latach 2009-2013,
• wśród firm dostarczających tego typu rozwiązania znajdą się m.in. Aircell, Panasonic oraz Row44,
• so roku 2013 będzie realizowanych ponad 200 mln połączeń z Internetem rocznie, z czego większość stanowić będzie dostęp na liniach dalekiego zasięgu,
• jedna trzecia połączeń ma być realizowanych z wykorzystaniem urządzeń podręcznych, podczas gdy dwie trzecie - przy użyciu kom****rów przenośnych.

/Źródło: Telepolis.pl/