Proszę o wysłanie tu: Kontakt - Polski Portal we Francji
wiadomości
o treści: "Idę na film: Biegnij chłopcze, biegnij", dodając obowiązkowo imię i nazwisko, nazwę użytkownika portalu iFrancja oraz numer telefonu.

Konkurs od 21 stycznia
godz.17:30 do wyczerpania biletów.

2 pierwsze wiadomości otrzymaj
ą dwuosobowe zaproszenie na film "Biegnij chłopcze, biegnij",

Osoby, które wygrają zaproszenie zostaną o tym poinformowane mailem.


Kino: l'Arlequin
76, rue de Rennes
75006 Pary
ż
Metro: Saint Sulpice


Informacje o filmie:
iFrancja