Akronim TGV [Train a Grande Vitesse] - Pociąg Wielkiej Szybkości, to nie tylko nazwa jednego z najsprawniejszych i najszybszych systemów komunikacyjnych świata, o francuskim rodowodzie.

TGV - marka handlowa stanowiąca własność francuskich kolei państwowych [SNCF], to synonim komfortu i szybkości masowego przemieszczania się za sprawą transportu kolejowego, w nowej, nieznanej dotąd w Europie formule.
W aspekcie komfortu i bezpieczeństwa podróży, TGV oferuje nieznane dotąd standardy: efektywną prędkość podróży do 320 km/h [do TGV należy też ustanowiony 3.04.2007 r. rekord świata prędkości pociągu pasażerskiego - 574,8 km/h], skutkującą radykalnym skróceniem czasu podróży, wysoki komfort i bezpieczeństwo [mimo zawrotnej prędkości wypadki mają incydentalny charakter]. W rezultacie, w relacji cena usługi transportowej, a jej jakość, TGV nie ma na dziś na wybranych trasach po prostu konkurentów, a udział szybkich kolei w całości ruchu pasażerskiego na niektórych kierunkach sięga 70% [Paryż - Lyon, Paryż - Marsylia, Londyn - Paryż - Bruksela].
TGV to symbol świadomej, odpowiedzialnej, długofalowej polityki państwa zorientowanej na organizację masowego transportu, zarazem w przedziale cenowym dostępnym na kieszeń "przeciętnego" obywatela.
System połączeń kolejowych oparty na pociągach wielkiej prędkości wymagał, wymaga i będzie wymagał ogromnych nakładów infrastrukturalnych [konieczność budowy i utrzymania nowej generacji torowisk, taboru, innego profilowania zakrętów na trasie przejazdu, budowy nowych dworców kolejowych etc]. Koncepcja ta jednak na dziś nie ma praktycznie alternatywy, a co najważniejsze jest modelem, który doskonale sprawdził się w praktyce.
TGV obecna jest i dostępna we francuskiej rzeczywistości komunikacyjnej i gospodarczej na skalę masową od 1981 roku.
Lokomotywy i wagony dla TGV produkuje francuski gigant przemysłowy Alstrom [obroty za 2010/2011 rok: 20,9 mld Euro, zatrudnienie: 93,5 tys pracujących, zysk: 1,286 mld Euro, obecny w 100 krajach], w Belfort od 1978 roku.
Na marginesie Belfort, to liczące dziś niespełna 60 tys. mieszkańców miasteczko, jest symbolem francuskiego oporu wobec Niemiec. To jedyne miasto, które oparło się niemieckiemu naporowi w wojnie 1870 roku [z tego powodu pozostało pod jurysdykcją francuską]. To wreszcie piękne, warte odwiedzenia interesujące turystycznie miasto - twierdza, z cytadelą budowaną w latach 1687 - 1703, której charakterystycznym elementem jest monumentalny lew [22 m długości - 11 wysokości] - rzeźba autorstwa Frederic'a Auguste - Bartoldi' ego, powstała w latach 1875 - 1879].
Może planując zmiany i modernizację polskiego transportu masowego, należy zaniechać rozwiązań prowizorycznych, warto skorzystać z doświadczeń francuskich i od razu pójść na skróty w kierunku najnowocześniejszych, sprawdzonych rozwiązań? Może warto zaimplementować TGV w Polsce?


TGV: rekord świata prędkości