Francuska Agencja Prasowa [Agence France Presse - AFP], choć powstała formalnie 30 - go września 1944 roku, kontynuuje tradycję Agencji Informacyjnej Havas, pierwszej na świecie agencji informacyjnej, założonej w 1835 roku, przez pochodzącego z Węgier Charlesa Louisa Havasa [1783 - 1858].
Havas zatrudniał w swojej agencji dwóch ludzi, którzy z czasem [zwłaszcza jeden z nich], po usamodzielnieniu się odegrali kluczową rolę na rynku światowych mediów: Paul'a Julius'a Reuter'a [twórcy założonej jeszcze we Francji, w Aix La Chapelle, a od 1851 roku funkcjonującej w Londynie... Agencji Reuter'a], oraz B. Wolff'a założyciela pierwszej niemieckiej agencji prasowej: Wolffsche Telegraphenburo.
AFP funkcjonuje nieprzerwanie, na podstawie Statutu z 1957 roku, pełniąc rolę jednej z kluczowych agencji informacyjnej współczesnego świata. Obecna w 165 krajach, zorganizowana w pięć wielkich centrów informacyjno - funkcjonalnych: 1]. Ameryka Płn., z siedzibą w Waszyngtonie, 2]. Ameryka Łacińska, z siedzibą w Montevideo, 3]. Europa - Afryka, z siedzibą w Paryżu, 4]. Środkowy Wschód, z siedzibą w Nikozji, 5]. Azja - Pacyfik, z siedzibą w Hong - Kongu, stanowi jedno ze źródeł informacji dla światowych mediów.
Miarą znaczenia i pozycji AFP na współczesnym rynku światowej informacji jest fakt, że dostarcza serwis w 6 - ciu kluczowych językach: 1]. francuskim, 2]. angielskim, 3]. hiszpańskim, 4]. niemieckim, 5]. portugalskim, 6]. arabskim.
Serwis AFP to 5 tys.wiadomości tekstowych, oraz 2.500 - 5.000 fotografii dziennie, traktujących o kluczowych wydarzeniach dla współczesnego świata.
Współczesne media trudno sobie wyobrazić bez AFP, która dla wielu tytułów prasowych i stacji radiowo - telewizyjnych, stanowi nieocenione źródło rzetelnej informacji.