Miasto Levallois-Perret w departamencie Haute de Seine (92) zajmuje nieszczytne, pierwsze miejsce w sporządzonym przez Journal du Net, rankingu francuskich gmin o największym zadłużeniu. Dług tego miasta wynosi 11.484 € na mieszkańca i wzrósł o 306,2% ! (cztery razy!) między rokiem 2000 a 2011.
Klasyfikacja Journalu du Net opiera się na danych z Ministerstwa Gospodarki o gminach liczących powyżej 20.000 mieszkańców.
Miasta we Francji nie przestają się zadłużać, na szczęście pożyczają dużo wolniej. W latach 2010 i 2011, całkowity dług 36.682 francuskich gmin wzrósł o 1%, gdzie od roku 2000 wzrost wynosił 15 %. Mimo to, całkowite zadłużenie wynosi obecnie 57,5 miliardów euro, czyli 880 euro na mieszkańca.