Formularz zaświadczenia o niekaralności (dokument z konsulatu) dostępny tu