Formularz wniosku o zawarcie małżeństwa (dokument z konsulatu) do pobrania tu