Formularz wniosku o wydanie aktu urodzenia (dokument z konsulatu) do pobrania tu