Demokracja, czy synkretyzm dyktatury partiokracji i poprawności politycznej. - iBlogi - Polski Portal we Francji