Notowana na francuskiej giełdzie, utworzona 4 lipca 1855 roku, obecna także szeroko w Polsce, dochodowa grupa kapitałowa Touax - światowy lider budownictwa modułowego [obroty za 2011 rok to 335 mln Euro, zysk netto 13,4 mln Euro], kontrolowana jest i zarządzana przez rodzinę Walewskich?
Formalnie największym akcjonariuszem spółki jest Przewodniczący jej Rady Nadzorczej Aleksandre Colonna Walewski, a zarządzającymi i także akcjonariuszami są nadto: Fabrice Colonna Walewski i Raphael Colonna Walewski.
Wszyscy oni są prawnukami syna Napoleona I i Marii Walewskiej, Aleksandra Floriana Józefa Colonny Walewskiego [3.05.1810 - 27.09.1868], w latach 1855 - 1860 Ministra Spraw Zagranicznych II Cesarstwa, a następnie [1860 - 1863] Ministra Kultury Cesarstwa i Marszałka Zgromadzenia Narodowego. Ich pradziadek Aleksander był skądinąd łudząco podobny do Cesarza Francuzów [którego zresztą wraz z matką i wujem Teodorem odwiedził we wrześniu 1814 roku na Elbie].
W 2004 roku Fabrycemu Walewskiemu urodził się syn, którego nazwano... Aleksandrem Napoleonem.
Pomyśleć, że wszystko to zaczęło się na balu, w zimowy wieczór 1807 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie [choć wedle innych źródeł Maria Walewska poznała już wcześniej Napoleona I, w podwarszawskiej Jabłonnej].
Romantyczna miłość polskiej arystokratki Marii Walewskiej [1786 - 1817] i Cesarza Francuzów, od września 1816 roku hrabiny d' Ornano [ jej mężem był hrabia i marszałek napoleoński Filip Antoni d'Ornano, prywatnie... kuzyn Napoleona I] i sama postać Pani Walewskiej, są szeroko znane w Polsce i we Francji.
W odniesieniu do życia Marii Walewskiej jest jeszcze jeden ciekawy szczegół, o symbolicznym wręcz wymiarze. Jej nauczycielem w dzieciństwie był Mikołaj Chopin... ojciec Fryderyka Chopina.
Na marginesie warto dodać, że także potomkowie Marii Walewskiej ze związku z hrabią D' Ornano odegrali i odgrywają poważną rolę w życiu Francji. Jedynym dzieckiem Marii i Filipa był syn Rudolf August d'Ornano [1817 - 1878]. Jego wnuk, a prawnuk Marii Walewskiej, dyplomata Guillaume d'Ornano [1895 - 1985], żonaty z... Polką Elżbietą Michalską z Podzamcza koło Świdnika, był ojcem Michela d'Ornano [1924 -1991], wielokrotnego Ministra V Republiki, przyjaciela Prezydenta Francji Giscarda d'Estaing, osoby wielce zasłużonej dla Normandii, wydawcy dziennika "Rzeczpospolita" w Polsce, w latach 90 - tych, kiedy gazeta ta należała do francuskiego koncernu Hersant.
Do rodziny d' Ornano, jednego z najbardziej znamienitych korsykańskich rodów, należała złożona w 1946 roku firma kosmetyczna Jean d'Albert Orlano, od 1976 roku funkcjonująca pod nazwą Sisley S.A, zarządzana przez kolejne pokolenie rodziny [od 1976 przez Huberta d'Ornano], której wyróżnikiem do dziś pozostaje portfolio produktowe oparte na markach premium i zaangażowanie społeczne, za pośrednictwem Fundacji o tej samej nazwie.