Francuskie, a nie jak się powszechnie sądzi brytyjskie szkolnictwo akademickie, zdominowało europejskie studia magisterskie z zarządzania [Master of Management]?
Na 65 realizowanych w Europie programów kształcenia o takim charakterze, aż 17 to programy realizowane przez uczelnie francuskie, z czego aż 5 francuskich programów edukacji biznesowej plasuje się w pierwszej dziesiątce w Europie, wedle kryterium jakości kształcenia!
Niekwestionowanym nr 1 w Europie w tej dziedzinie, pozostaje od lat, funkcjonujący od 1957 roku INSEAD [Institut europeen d' administration des affaires], prywatna francuska szkoła biznesowa. Na marginesie zajęcia w niej odbywają się fakultatywnie w języku francuskim i angielskim.
Francuskie szkolnictwo, zwłaszcza w odniesieniu do tzw. "wielkich szkół" [les grandes ecoles], to absolutny europejski top wykształcenia, a dyplom tego typu uczelni to znakomita przepustka do kariery zawodowej.
Do szkolnictwa francuskiego na poziomie wyższym, zwłaszcza w aspekcie kuźni francuskich kadr: do ENA [Narodowej Szkoły Administracji], jako symbolu Francji, w najbliższym czasie jeszcze wrócimy