Mimo miana najstarszej Córy Kościoła [jak pisałem już wcześniej określenie to nie jest zasadne, starszą od Francji "córką" Kościoła jest Armenia], okresu niewoli awiniońskiej [1309 - 1377], Francja wydała jedynie 15 - tu papieży.
Pierwszym Francuzem, następcą Św. Piotra był Sylwester II [pochodzący z Owernii Gerbert d'Aurillac], 139 w kolejności papież, którego pontyfikat przypada na lata 999 - 1003. Ostatnim dotąd papieżem francuskiego pochodzenia, był Grzegorz IX [pontyfikat w latach 1370 - 1378].
Stolicami papiestwa we Francji - wbrew temu co się potocznie sądzi - był nie tylko Awinion, ale także Bordeaux i Poitiers.
Jedno z konklaw, na którym papieżem wybrany został Jan XXII [pontyfikat w latach 1316 - 1334], miało miejsce w Lyonie.
W kontekście spraw polskich odnotować trzeba pontyfikat Urbana V, który w 1364 roku powołał bullą Akademię Krakowską, późniejszy Uniwersytet Jagielloński.