Francja prawie 80% potrzeb energetycznych [precyzyjniej 78,5% bilansu energetycznego Francji] zaspokaja energią pochodzącą z elektrowni atomowych i jest to największy odsetek na świecie.
Łączna moc francuskich elektrowni atomowych to 63 363 MW [w Europie drugie miejsce w kolejności przypada Rosji, która dysponuje 21 443 MW, trzecie Niemcom - 20 339 MW, kolejne miejsca zajmują: Ukraina - 13 107 MW, oraz Wielka Brytania - 10 982 MW].
We Francji działa 58 reaktorów atomowych w 19 elektrowniach, które wytwarzają łącznie 428 mld kWh energii elektrycznej rocznie.
Kluczowa rola we francuskim programie nuklearnym przypada kontrolowanej przez państwo [70% udział w akcjonariacie] firmie Electricite de France [EDF - pod względem przychodów 7 firmie Francji i 52 na świecie, znanej także w Polsce: posiada 10% udział w polskim rynku produkcji energii elektrycznej, właściciel między innymi Elektrowni Rybnik, oraz 20% udział w rynku ciepła sieciowego w Polsce].
EDF to właściciel 20% wszystkich elektrowni atomowych na świecie, a pokojowe wykorzystanie energii nuklearnej i zaawansowana, a zarazem bezpieczna technologia w tym zakresie, stanowi jeden z wyróżników współczesnej Francji.