13 Maja podpisałam contrat de travail a temps partiel module. Rozumiem, że chodzi o kontrakt na niepełny etat, z nieregularną liczbą godzin tygodniowo. Szef powiedział mi również, że nie koliduje on z ewentualnym kontraktem z inną firmą, gdybym chciała sobie dorobić. Równocześnie jestem zarejestrowana w pole-emploi bez prawa do zasiłku jednak przysługuje mi solidarite w wysokości 2,50euro/dzień. Chciałabym prosić o wyjaśnienie czy muszę zgłosić fakt podpisania umowy w urzędzie pracy, czy wystarczy, że co miesiąc zdeklaruję w pole-emploi przepracowane godziny. Drugie moje pytanie: jaka jest dopuszczalna ilość godzin przepracowanych aby nie stracić statusu bezrobotnego i solidarite ?