„Trève hivernale”, to coroczne wstrzymywanie procedur eksmisji lokatorów na okres zimowy, rozpoczyna się od 1 listopada i trwa do 15 marca.
Podczas tego okresu lokator nie może być usunięty z mieszkania, z wyjątkiem:
- gdy otrzyma propozycję innego lokum
- jeżeli lokum, które zajmuje lokator jest w bardzo złym stanie i podlega wydanej przez prefekta decyzji o stanie degradacji stanowiącej zagrożenie dla lokatorów bądź przechodniów,
- jeżeli lokator zajmuje lokum nielegalnie, lub złamał prawo zajmując je (squat),
- jeżeli lokator zajmuje lokum przeznaczone dla studenta, nie będąc nim.

Nawet jeżeli przyznane lokatorowi odroczenie nakazu opuszczenia mieszkania już wygasło, w okresie „trève hivernale” nie może zostać zmuszony do wyprowadzki.