Święta są dobrym czasem dla chwili zadumy i refleksji, także w kontekście naszej tradycji i tożsamości.
Warto mieć świadomość, że chrześcijaństwo [katolicy, protestanci, prawosławie], to ponad 2,18 mld wyznawców, 31,7% ludności świata. Zatem ciągle co 3 mieszkanie globu jest chrześcijaninem.
Islam to aż, czy dopiero druga religia na tej liście [1,62 mld wyznawców]- Dane za: J.M. Guenois Un thiers de l'humanite est chretienne [w:] "Le Figaro" 23.12.2011. Wersja internetowa
Chrześcijańska Europa już od dawna nie jest epicentrum chrześcijaństwa, żyje tu 26% chrześcijan, kluczową role odgrywa kontynent amerykański, przy jednocześnie rosnącej roli Afryki. Chrześcijaństwa zatem osiąga prawdziwy wymiar uniwersalny. Największe państwa chrześcijańskie sytuują się dziś już poza Europą [Brazylia - 156 mln, Meksyk - 99 mln, Filipiny - 68 mln, USA - 66 mln].
Mimo skomplikowanej sytuacji Europy w tej dziedzinie, faktu że wiele tradycyjnie chrześcijańskich państw i narodów ma de facto status terenów misyjnych, nie ma powodu aby ukrywać naszej tradycji, naszej tożsamości,bo Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim tradycja. Tradycja, którą powinniśmy przekazać naszym dzieciom i wnukom, bez zbędnej ideologizacji.
Szerzej na ten temat na: frankofil-francja-przede-wszystkim.blogspot.com