Choinka 2012 w Polskiej Szkole im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu